Skip to content

Dane adresowe firmy:

Reich – cK sp. z o.o.
ul. Leśna 12, woj. Śląskie
41-914 Bytom
Polen

Zarząd:

Dipl.- Ing. Christian Reich – Prezes Zarządu
dr Marcin Tyslik – Wiceprezes zarządu

Dane kontaktowe:

Telefon: +48 32 2800676
E-Mail:
Internet: www.reich-ck.pl

Krajowy Rejestr Sądowy:

Data rejestracji w KRS: 12.09.2007
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000288071

Numer NIP:

PL 6262876363

Wyłączenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treści
Niniejszy serwis internetowy został przygotowany z zachowaniem należytej staranności. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość informacji, ich kompletność i aktualność.  W świetle § 7 ust.1 TMG (Ustawy o mediach telekomunikacyjnych) jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za treści witryny zgodnie z przepisami ogólnymi.  Zgodnie z §§ 8-10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do weryfikacji informacji przekazywanych nam przez osoby trzecie, ani do sprawdzania czy są one zgodne z prawem. Nie dotyczy to obowiązku usuwania czy blokowania informacji zgodnie z przepisami ogólnymi. Podjęcie takich działań jest możliwe dopiero po wykryciu wykroczenia przeciw prawu. W takim przypadku przedmiotowe treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki
Na naszej stronie umieszczone są linki prowadzące na strony zewnętrze osób trzecich. Oświadczamy, że nie mamy wpływu na treści publikowane w powyższych witrynach i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Odpowiedzialnym za treści stron zewnętrznych jest dany usługodawca lub administrator. W momencie umieszczania linka do strony zewnętrznej w naszej witrynie przeprowadziliśmy kontrolę treści obcych pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami, nie stwierdzając  na ten czas żadnych przypadków naruszenia prawa. Niemniej jednak stała kontrola stron zewnętrznych pod kątem publikowanych na nich treści nie jest możliwa, o ile nie ma podstaw do podejrzenia, że miało miejsce wykroczenie przeciw prawu.  W takim przypadku przedmiotowe linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie
Treści publikowane w niniejszej witrynie podlegają niemieckiemu prawu o ochronie dóbr intelektualnych. Ich powielanie, opracowywanie i przetwarzanie oraz każda forma wykorzystania powyższych treści, która wykracza poza granice określone przez przepisy, wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie plików i kopiowanie strony dozwolone jest wyłącznie na użytek prywatny, nie w celach komercyjnych.  Zamieszczanie w niniejszej witrynie treści obcych, których autorem nie jest administrator, odbywa się zawsze z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich. Treści autorstwa osób trzecich są opatrzone stosownym dopiskiem. W razie gdyby mieli Państwo podejrzenie, że na łamach naszej witryny, doszło do naruszenia praw autorskich, prosimy o przekazanie nam informacji na ten temat, abyśmy mogli niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki i usunąć sporne treści.

Back To Top